Forteljarane

Prosjektet munnlege Floraminne (Flora.memoar.no) starta 9. og 10. november 2018, under eit kurs som Flora Historielag arrangerte i samarbeid med Flora Kystmuseum. Kurset var ein del av serien Krafttak for munnleg historie, og vart leia av Memoar og Norsk etnologisk gransking.  

Det fyrste som kjem til å henda på denne nettsida, er at dei intervjua som vart gjort under krafttaket, vil bli dokumenterte og - vonaleg - publiserte på denne sida. Me ynskjer at både profesjonelle og frivillige aktørar skl samarbeida om intervjuopptak, etterarbeid (dokumentasjon og redigering), arkivering og ulike former for formidling. 

Flora Historielag og memoar vil forsøka å få dette inn i ei prosjektform som også kan utløysa litt midler til å få gjort eit godt og varig arbeid.  I oppbyggingsfasen vil denne nettwida fungera som ein open prosjektweb, og alle som ynskjer å "kika oss i korta" er velkomne til det - og endå meir velkomne til å bli med i arbeidet!

Dei fyrste intervjua som vart gjort var desse:  

Publiserte intervju:Nye innlegg

lagt inn 17. jan. 2019, 14:13 av Bjørn Enes

Tekstfelt for presentasjonstekst / tekstsamandrag av intervju, innebygd video og informasjon om korleis ein kan linka til konkrete tidskodar: 

Videovindauge 
Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  timar (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:  
https://vimeo.com/227415646#t=2h39m15s ) 

Hent utskriftsvennlig stikkordliste 

to eller tre spaltar med logg 
logg 
logg 

1-1 of 1