Delprosjekt

I løpet av prosjektperioden har vi ambisjonar om å gjennomføre mange delprosjekt saman med andre frivillige og profesjonelle partnarar.  Slike  delprosjekt er skildra slik i prosjektplanen
 • Forprosjekt: Vi starter på hvert nytt sted med et to-dagers arrangement der første dag er et introduksjonskurs i muntlig historie og andre dag en arbeidsdag med praktiske intervjuopptak.  
 • Pilot: Sammen med nøkkelperson(er) på stedet (samleren/e) fullfører staben det første intervjuet og gjør det klart til publisering. (Redigering, dokumentasjon, oplasting til Minner.no) Samtidig planlegges og budsjetteres et første lokalt eller tematisk innsamlingsprosjekt. Finansieringssøknader sendes.  Beslutning om prosjektstart fattes.  
 • Innsamling 1: Prosjektstab  og lokale samlere samarbeider nært om første prosjekt. 
  • Intervjuopptak. Hvis nødvendig deltar prosjektstaben i ei ny innsamlingsøkt, kombinert med et oppfølgingskurs om dokumentasjonsarbeid.  
  • Dokumentasjonsdugnad. Staben og lokale samlere samarbeider om å få engasjert frivillige i arbeidet med å dokumentere de opptakene som er gjort. (Redigering, dokumentasjon, tekstsammendrag, feltdagbok). 
  • Arkivering: Staben og lokale samlere samarbeider om etablering av prosjektside under Minner.no/Folkeminnesamlinga, og  opplasting av intervjuopptak og dokumentasjon dit.  
  • Formidling: Stab og lokale samlere samarbeider om formidlingstiltak. (Pulikumsarrangement, digital publisering, medieutspill, sosiale media o/el.l) 
  • Sluttrapport: Lokal samlar lagar og leverar sluttrapport til prosjektstab eg eventuelle andre.  ● Innsamling 2: Målsetting må være at fra og med innsamling 2 er lokal samler selvhjulpen, og trenger bare unntaksvis støtte fra prosjektet.  ○ (Dette vil selvsagt variere fra sted til sted) 
 • Erfaringsutveksling: 
  • Prosjektstaben tar initiativ til samlinger der aktive i ulike prosjekt kan møte hverandre for utveksling av erfaringer og oppdatering av kunnskap. 
(Bildet: Fra kurs i Kristiansand i januar 2019. Foto: Arve Lindvig, Vest-Agdermuseet) Stipender
Ta kontakt tidleg:
Memoar har gode erfaringar med  prinsippet "fyrst til mølla".  Vi prioriterar dei mest interesserte og dei fyrste som tar kontakt for å diskutera lokale delprosjekt. 

Det mest effektive er å ta kontakt med oss gjennom epost: post@memoar.no eller direkte til medlemmene av staben: 

Delprosjekt under planlegging:

 • 19-11-21- Fellessemninar - Oppland Få dagar etter: Båpde Bjørn, Audun og Line lova å koma på eit slikt fellessemin ar. '19-07-09-Epost: Fellesseminar museene i Oppland og Hedmark med Samtidsdokumentasjon som tema ...
  Lagt inn 30. jul. 2019, 04:35 av Bjørn Enes
 • 19-11-00
  Lagt inn 30. jul. 2019, 04:31 av Bjørn Enes
 • 18-10-10-
  Lagt inn 30. jul. 2019, 04:22 av Bjørn Enes
 • 19-09-21 Utvandrermuseet, Hedmark Prosjektmape: Organisasjon / Munnleg historie for alle / >Hedmark 
  Lagt inn 30. jul. 2019, 04:20 av Bjørn Enes
 • 19-08-29 - Kurs og opptak - Sunnhordland Prosjektmappe: Organisasjon / Mu7nnlegHistroieforAlle/30.juli - Facebookhending. Tilskreve Kristian Hus og merethe Offerdal Tveit Juni: Semje om utsetjing til 29-31. aøugust  Sunnhordland museum laga side. P=Februar 2019 - etter ...
  Lagt inn 2. aug. 2019, 00:07 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 5. Vis mer »
Økonomi:
Takka vere løyving frå Sparebankstiftelsen DnB har prosjektet stor handlefridom.  Nå i starten er vi i stand til å gå inn i  samarebeidsprosjekt utan at det kostar samarbeidspartnarane noko. 

Etter kvart som aktiviteten aukar, må vi truleg kreve medfinansiering  frå samarbeidspartnarar, både for å bygga opp ein perment driftsmodell og for å kunne utvida staben i prosjektet. 
Comments